Regler for leje

Egebjerg Fælleshus

Agernhaven 8

Ballerup


Regler for leje af lokalerne i Egebjerg Fælleshus


Der udlejes ikke til ungdomsfester.


Priserne er (for udlejninger indgået efter 1. april 2017) som følger:


Fredag kr. 1.350,00


På lørdage, søndage og helligdage er prisen kr. 1.975,00


Fredag-lørdag kr. 2.800,00


Lørdag-søndag kr. 3.200,00


Fredag-lørdag-søndag kr. 4.000,00.


Andre hverdage end fredag kr. 800,00 


Lejen betales senest 2 måned før brugsdato.


Lejetidspunkt for en brugsdag går fra kl. 9.30 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn til den ugentlige rengøring, kan man på fredage tidligst disponere over lokalerne kl. 11.00


Reservation kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation afgives i Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 – 21.00 hvor man på kalenderen kan se ledige datoer.


Reservationer til konfirmationer i 2020 kan ske således:


Store bededag 8. maj 2020                 kan tidligst reserveres  14. november 2019

Lørdag 16. maj 2020                          kan tidligst reserveres  21. november 2019

Kristi Himmelfartsdag 21. maj 2020     kan tidligst reserveres  21. november 2019

Lørdag 23.maj 2020                           kan tidligst reserveres  28. november 2019Gebyr for reservation kr. 150,- betales, når ansøgningen afleveres. Depositum kr. 1.000,00 betales når nøglerne modtages. Der trækkes i depositum ved for sen aflevering af lokalerne, ved mangelfuld rengøring og ved skader opstået under udlejningen. HUSK AT MEDBRINGE 2 KOPIER AF LEJEKONTRAKTEN


Ved afbestilling senere end to måneder før lejemålet, kan tilbagebetaling af lejebeløbet kun påregnes, såfremt der sker udlejning til anden lejer.


Det er klokkeslættet anført på lejekontrakten, der afgør hvem der har retten til lejemålet. Hvis Tilsynsførende ikke er til stede, anfører bartenderen klokkeslættet på lejekontrakten.


Hvis flere ønsker samme dato og er mødt rettidig  kl. 20.00, foretages der en lodtrækning.


Når TorsdagsTræf holder ferielukket, og kun da, er det muligt at få reserveret en dato pr. mail. Skriv til post@egebjergfaelleshus.dk.  Hvis du ikke får svar inden 48 timer, så kontakt Tilsynsførende. Fremvisning af lokalerne sker efter aftale med Tilsynsførende.


Desværre er der ikke mulighed for at aftale leje af lokaler i Fælleshuset, de torsdage der er arrangementer i TorsdagsTræf, eller når TorsdagTræf holder lukket. Se Egebjergklubben hjemmeside  her. Henvendelse kan i stedet rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk eller til tilsynsførende Christian Sørensen, telefon 30288053.Rygepolitik: klik her.


Varmestyring: klik her.


 

Evt. yderligere oplysninger gives på hverdage kl. 17.00 - 18.00 på tlf.nr. 30288053.


Christian Sørensen


Tilsynsførende


 


revideret 04.09.2018

Copyright © All Rights Reserved.