Regler for leje


Regler for leje af lokalerne i Egebjerg Fælleshus


Der udlejes ikke til ungdomsfester.


Priserne er som følger:


Fredag kr. 1.350,00


På lørdage, søndage og helligdage er prisen kr. 1.975,00


Fredag-lørdag kr. 2.800,00


Lørdag-søndag kr. 3.200,00


Fredag-lørdag-søndag kr. 4.000,00.


Andre hverdage end fredag kr. 800,00 


Lejen betales senest 2 måned før brugsdato.


Lejetidspunkt for en brugsdag går fra kl. 9.30 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn til den ugentlige rengøring, kan man på fredage tidligst disponere over lokalerne kl. 11.00


Reservation kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation afgives i Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 – 21.00 hvor man på kalenderen kan se ledige datoer.


NB!! FREM TIL 31/12-2021 SKER RESERVATION ALENE VIA MAIL TIL FÆLLESHUSETS MAILADRESSE, SE FORSIDEN.


Reservationer til konfirmationer i 2022 kan ske således:


Store bededag 13. maj 2022               kan tidligst reserveres  18. november 2021

Lørdag 21. maj 2022                          kan tidligst reserveres  25. november 2021

Kristi Himmelfartsdag 26. maj 2022     kan tidligst reserveres   2. december 2021

Lørdag 28. maj 2021                          kan tidligst reserveres   2. december 2021Gebyr for reservation kr. 150,- betales, når ansøgningen afleveres. Depositum kr. 1.000,00 betales når nøglerne modtages. Der trækkes i depositum ved for sen aflevering af lokalerne, ved mangelfuld rengøring og ved skader opstået under udlejningen. HUSK AT MEDBRINGE 2 KOPIER AF LEJEKONTRAKTEN


Ved afbestilling senere end to måneder før lejemålet, kan tilbagebetaling af lejebeløbet kun påregnes, såfremt der sker udlejning til anden lejer.


Det er klokkeslættet anført på lejekontrakten, der afgør hvem der har retten til lejemålet. Hvis Tilsynsførende ikke er til stede, anfører bartenderen klokkeslættet på lejekontrakten.


Hvis flere ønsker samme dato og er mødt rettidig  kl. 20.00, foretages der en lodtrækning.


Når TorsdagsTræf holder ferielukket, og kun da, er det muligt at få reserveret en dato pr. mail. Skriv til post@egebjergfaelleshus.dk.  Hvis du ikke får svar inden 48 timer, så kontakt Tilsynsførende. Fremvisning af lokalerne sker efter aftale med Tilsynsførende. SE DOG OVENFOR OG FORSIDE OM MIDLERTIDIG ORDNING


Desværre er der ikke mulighed for at aftale leje af lokaler i Fælleshuset, de torsdage der er arrangementer i TorsdagsTræf, eller når TorsdagTræf holder lukket. Se Egebjergklubben hjemmeside  her. Henvendelse kan i stedet rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk eller til tilsynsførende Christian Sørensen, telefon 30288053.

SE DOG OVENFOR OG FORSIDE OM MIDLERTIDIG ORDNING


Rygepolitik: klik her.


Varmestyring: klik her.


 

Evt. yderligere oplysninger gives på hverdage kl. 17.00 - 18.00 på tlf.nr. 30288053.


Christian Sørensen


Tilsynsførende


 


revideret 29.10.2021