Rygepolitik


Rygepolitik i Fælleshuset


 


Kommunen har tilkendegivet, at Egebjerg Fælleshus ikke er omfattet af det generelle rygeforbud i kommunale lokaler.


 


Fælleshuset har på denne baggrund besluttet, at det er de enkelte brugere af Fælleshuset, der beslutter den konkrete rygepolitik under arrangementet.


 


Det er derfor op til private lejere og interesseforeningerne selv at bestemme, hvorvidt man ønsker rygning under fester/arrangementer.


 


Fælleshuset henstiller dog til størst mulig hensyntagen. Start også ventilatorerne og sørg venligst for jævnlig udluftning samtidig med at evt. musik dæmpes.


 


Det skal samtidig præciseres, at cigaretskod ikke må efterlades på parkeringspladsen og legepladsen.


 


 


Egebjerg Fælleshus den 1. juni 2007.