Lejekontrakt


Revideret 09/2013

EGEBJERG FÆLLESHUS

Agernhaven 8

2750 Ballerup


Lejekontrakt for lokaler i Egebjerg Fælleshus


Medbringes udfyldt i 2 eksemplarer

Undersøg på kalenderen på opslagstavlen i Fælleshuset om datoen er ledig.

NB! Der må ikke skrives på kalenderen.


Navn: ________________________________________


Adresse: ______________________________________ Tlf. ____________ / _____________


Dato og varighed for lejemålet den ________ kl. ______ til den ________ kl. ________

(Inkl. forberedelser og oprydning)


Aftenreservationer kan højst vare til næste morgen kl. 9.00. Derefter starter et nyt lejemål.


Reservationens formål: ____________________________________________________

Ca. antal deltager: _____ (der må maksimalt være 72 deltagere).


DER UDLEJES IKKE TIL UNGDOMSFESTER


Gebyr kr. 150,00 betales ved bekræftelse af lejemålet og bliver ikke refunderet.


Lejebeløbet kr. ___________ indbetales senest 2 måneder før lejedatoen ved overførsel til vor konto i Nordea, Centrumgaden 1 i Ballerup 2279 8130 100 225. Husk at anføre lejedato(er).


Ved afbestilling senere end to måneder før lejemålet, kan tilbagebetaling af lejebeløbet kun påregnes, såfremt der sker udlejning til anden lejer.


Depositum kr. 1.000,00 betales ved udlevering af nøgler til lokalerne. Tidspunkt for overtagelse og aflevering af lokalerne aftales med tilsynsførende på torsdagen før brugen af lokalerne mellem kl. 20.00 og kl. 21.00 (torsdagstræf).


For evt. manglende rengøring, skader og ødelagt service skal der betales særskilt (fratrækkes depositum). Eventuelle skader og mangler skal meddeles til tilsynsførende ved aflevering af lokalerne.

Depositum tilbagebetales førstkommende torsdagstræf.


Husk at aflevere lokalerne i opryddet og rengjort stand. Husk at låse døre og haspe alle vinduer. Tomme flasker og øl-/sodavandsdåser må ikke lægges i affaldscontaineren, men skal tages med retur.


Vi gør opmærksom på politivedtægten, som siger: "Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lignende i fri luft eller for åbne vinduer og døre, når benyttelse må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende". Fælleshuset anmoder om, at musikken dæmpes senest kl. 24.00


Når vinduer og døre åbnes for udluftning, skal der slukkes for musikken!


Såfremt de generelle betingelser for lejemålet overtrædes, vil depositum IKKE blive tilbagebetalt.


Jeg bekræfter, at jeg er ansvarlig for alle skader, som måtte opstå under lejemålet.


Egebjerg den _________ _______________________________________

(som lejer)


Udfyldes af tilsynsførende:


Lejeaftale indgået den ____________kl. _______     _____________________________________

                       (tilsynsførende)         

Gebyr kr. 150,00 betalt____


Depositum kr. 1.000,00 betalt____Depositum kr. _____ tilbagebetalt den_____Nøgle nr. _______udleveret den____________ Nøgle nr.________ modtaget retur den_____________


Fælleshuset (Christian Sørensen) kan om absolut nødvendigt kontaktes på tlf. 30288053