Reservationer

Egebjerg Fælleshus

Agernhaven 8

Ballerup


Reservationer


Reservationer kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation afgives i Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 - 21.00, hvor man på kalenderen kan se ledige datoer.


Interesseforeninger og grundejerforeninger kan reservere lokalerne 1 år frem i tiden.Du kan også henvende dig i baren under TorsdagsTræf i Fælleshuset (se under knappen faste udlejninger til venstre).


Desværre er der ikke mulighed for at aftale leje af lokaler i Fælleshuset, de torsdage der er arrangementer i TorsdagsTræf, eller når TorsdagTræf holder lukket. Se Egebjergklubben hjemmeside  her. Henvendelse kan i stedet rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk.


Endelig aftale indgås skriftligt mellem lejeren og husets tilsynsførende.


Her kan du se hvilke dage, lokalerne er udlejet i de nærmeste måneder ud over de faste udlejninger (Klik på pågældende kvartal):
1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

4. kvartal 2019


1. kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020


1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021Copyright © All Rights Reserved.