Reservationer

Reservationer


Reservationer kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation kan indtil videre alene ske via mail til Fælleshusets mailadresse post@egebjergfaelleshus.dk.


Interesseforeninger og grundejerforeninger kan reservere lokalerne 1 år frem i tiden.Endelig aftale indgås skriftligt mellem lejeren og husets tilsynsførende.


Her kan du se hvilke dage, lokalerne er udlejet i de nærmeste måneder ud over de faste udlejninger (Klik på pågældende kvartal):


1, kvartal 2023

2. kvartal 2023

3. kvartal 2023

4. kvartal 2023


1. kvartal 2024

2. kvartal 2024

3. kvartal 2024

4. kvartal 2024


1. kvartal 2025

2. kvartal 2025

3. kvartal 2025

4. kvartal 2025


Revideret 01.05.2024