Regler for leje og priser

Regler for leje af lokalerne i Egebjerg Fælleshus


Der udlejes ikke til ungdomsfester.


Priserne er som følger:


Fredag kr. 1.350,00


På lørdage, søndage og helligdage er prisen kr. 1.975,00


Fredag-lørdag kr. 2.800,00


Lørdag-søndag kr. 3.200,00


Fredag-lørdag-søndag kr. 4.000,00.


Andre hverdage end fredag kr. 800,00 


Der er mulighed for at leje ekstralokale (ca. 40m2) til kr. 300 pr. udlejning.


Lejen betales senest 2 måned før brugsdato.


Lejetidspunkt for en brugsdag går fra kl. 9.30 til næste dag kl. 9.00. Af hensyn til den ugentlige rengøring, kan man på fredage tidligst disponere over lokalerne kl. 11.00


Reservation kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  


INDTIL VIDERE SKER RESERVATION ALENE VIA MAIL TIL FÆLLESHUSETS MAILADRESSE, SE FORSIDEN.Gebyr for reservation kr. 250,- betales, når ansøgningen afleveres.  


Ved afbestilling senere end to måneder før lejemålet, kan tilbagebetaling af lejebeløbet kun påregnes, såfremt der sker udlejning til anden lejer.


Det er klokkeslættet anført på lejekontrakten, der afgør hvem der har retten til lejemålet. 


KONFIRMATIONER 2024

Der er i Ballerup Kommune følgende konfirmationsdage i 2024:

          4. maj       9. maj       11. maj       


Ønsker om leje af disse dage skal sendes til vores mailadresse senest kl. 20.00 h.h.v.

           4. nov.     9. nov.       11. nov.     


Disse datoer gælder dog kun for dem der bor i en af de Grundejerforeninger, der støtter Fælleshuset. Ellers er ansøgningsfristen 2 mdr. senere. 


Hvis flere ønsker samme dato og har indsendt ansøgning rettidig  kl. 20.00, foretages der en lodtrækning.


Henvendelse kan rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk eller til tilsynsførende Christian Sørensen, telefon 30288053.


Revideret 01.05.2024