Reservationer


Reservationer


Reservationer kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation afgives i Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 - 21.00, hvor man på kalenderen kan se ledige datoer.


Interesseforeninger og grundejerforeninger kan reservere lokalerne 1 år frem i tiden.Du kan også henvende dig i baren under TorsdagsTræf i Fælleshuset (se under knappen faste udlejninger til venstre).


Desværre er der ikke mulighed for at aftale leje af lokaler i Fælleshuset, de torsdage der er arrangementer i TorsdagsTræf, eller når TorsdagTræf holder lukket. Se Egebjergklubben hjemmeside  her. Henvendelse kan i stedet rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk.


Endelig aftale indgås skriftligt mellem lejeren og husets tilsynsførende.


Her kan du se hvilke dage, lokalerne er udlejet i de nærmeste måneder ud over de faste udlejninger (Klik på pågældende kvartal):


1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021


1. kvartal 2022

2. kvartal 2022

3. kvartal 2022

4. kvartal 2022