Reservationer

Egebjerg Fælleshus

Agernhaven 8

Ballerup


Reservationer


Reservationer kan tidligst ske 4 måneder før brugsdagen, dog 6 måneder før, for de grundejere hvis grundejerforening støtter Fælleshuset økonomisk.  Reservation afgives i Fælleshuset på torsdage mellem kl. 20.00 - 21.00, hvor man på kalenderen kan se ledige datoer.


Interesseforeninger og grundejerforeninger kan reservere lokalerne 1 år frem i tiden.Du kan også henvende dig i baren under TorsdagsTræf i Fælleshuset (se under knappen faste udlejninger til venstre).


Desværre er der ikke mulighed for at aftale leje af lokaler i Fælleshuset, de torsdage der er arrangementer i TorsdagsTræf, eller når TorsdagTræf holder lukket. Se Egebjergklubben hjemmeside  her. Henvendelse kan i stedet rettes via mail til post@egebjergfaelleshus.dk.


Endelig aftale indgås skriftligt mellem lejeren og husets tilsynsførende.


Her kan du se hvilke dage, lokalerne er udlejet i de nærmeste måneder ud over de faste udlejninger (Klik på pågældende kvartal):
1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

4. kvartal 2019


1. kvartal 2020

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020


1. kvartal 2021
Copyright © All Rights Reserved.